Kết quả xổ số Miền Bắc

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - KQXSTD

Xổ số Miền Bắc 29/05/2022

G8 tructiep
G7 38
G6 252 307 648
G5 6941
G4 6411 2761 1501
7149 tructiep tructiep tructiep
G3 39497 85599
G2 37479
G1 28042
ĐB 87354
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;7;9;
1 1;1;
2
3 1;3;8;8;
4 1;2;3;7;8;9;
5 2;4;
6 1;3;5;
7 9;
8
9 2;7;8;8;9;

Xổ số Miền Bắc 28/05/2022

G8 tructiep
G7 63
G6 719 640 292
G5 2517
G4 8907 9773 4469
8369 tructiep tructiep tructiep
G3 75688 25120
G2 52292
G1 86313
ĐB 57318
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 7;7;
1 3;4;7;8; 9;9;
2 3;
3 9;
4 1;
5 3;3;7;9;
6 2;3;9;9;
7 3;6;
8 8;
9 2;2;

Xổ số Miền Bắc 27/05/2022

G8 tructiep
G7 13
G6 657 278 665
G5 9378
G4 3800 1820 6576
3971 tructiep tructiep tructiep
G3 59259 29533
G2 89775
G1 67112
ĐB 29667
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 4;7;9;
1 2;3;3;
2 2;
3 1;3;
4 1;6;
5 2;4;7;9;
6 5;7;
7 1;1;5;6;8;8;
8 4;
9 2;

Xổ số Miền Bắc 26/05/2022

G8 tructiep
G7 57
G6 296 454 735
G5 4921
G4 3427 2316 6061
2559 tructiep tructiep tructiep
G3 87740 81446
G2 58093
G1 95585
ĐB 41717
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;6;7; 9;
2 1;7;
3 5;
4 6;7;
5 4;7;9;
6 1;3;
7 7;
8 3;5;
9 3;3;3;3;6;