Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 13/01/2020

Nội dung Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/01/2020 mới nhất
Đặc biệt41244
Giải nhất61359
Giải nhì0200472103
Giải ba384141415627571
650928874928307
Giải tư9615782844643784
Giải năm165701741906
104262679037
Giải sáu807043637
Giải bảy11514620
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
03 4 6 7 7
11 4 5
20 8
37 7
42 3 4 6 9
51 6 7 9
64 7
71 4
84
92
LotoĐuôi
20
1 5 71
4 92
0 43
0 1 4 6 7 84
15
0 4 56
0 0 3 3 5 67
28
4 59
Đặc biệt90880
Giải nhất20246
Giải nhì0737698111
Giải ba605580109036569
004404198111569
Giải tư2615386010444242
Giải năm542096085129
413139352159
Giải sáu486938957
Giải bảy08245365
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
08 8
11 5
20 4 9
31 5 8
40 2 4 6
53 7 8 9
60 5 9 9
76
80 1 6
90
LotoĐuôi
2 4 6 8 90
1 3 81
42
53
2 44
1 3 65
4 7 86
57
0 0 3 58
2 5 6 69
Đặc biệt33658
Giải nhất32909
Giải nhì6798961821
Giải ba098158030780281
260902243712380
Giải tư4151727772249694
Giải năm389147781030
000602448385
Giải sáu876512594
Giải bảy35781208
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
06 7 8 9
12 2 5
21 4
30 5 7
44
51 8
6
76 7 8 8
80 1 5 9
90 1 4 4
LotoĐuôi
3 8 90
2 5 8 91
1 12
3
2 4 9 94
1 3 85
0 76
0 3 77
0 5 7 78
0 89
Đặc biệt26396
Giải nhất07249
Giải nhì6228065932
Giải ba539998267338330
804149292024486
Giải tư5908368851387264
Giải năm189443485461
935806864760
Giải sáu131050958
Giải bảy96229141
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
08
14
20 2
30 1 2 8
41 8 9
50 8 8
60 1 4
73
80 6 6 8
91 4 6 6 9
LotoĐuôi
2 3 5 6 80
3 4 6 91
2 32
73
1 6 94
5
8 8 9 96
7
0 3 4 5 5 88
4 99
Đặc biệt91574
Giải nhất89090
Giải nhì6737562647
Giải ba894744870737558
656471799068327
Giải tư4236870010033575
Giải năm798146801761
836262188030
Giải sáu327914547
Giải bảy08947005
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
00 3 5 7 8
14 8
27 7
30 6
47 7 7
58
61 2
70 4 4 5 5
80 1
90 0 4
LotoĐuôi
0 3 7 8 9 90
6 81
62
03
1 7 7 94
0 7 75
36
0 2 2 4 4 47
0 1 58
9
Đặc biệt78804
Giải nhất05932
Giải nhì9292397549
Giải ba205521735191202
315049515887664
Giải tư4192630858039572
Giải năm190374837493
525614054405
Giải sáu775813497
Giải bảy91718645
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
02 3 3 4 4 5 5 8
13
23
32
45 9
51 2 6 8
64
71 2 5
83 6
91 2 3 7
LotoĐuôi
0
5 7 91
0 3 5 7 92
0 0 1 2 8 93
0 0 64
0 0 4 75
5 86
97
0 58
49