Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 13/02/2020

Nội dung Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/02/2020 mới nhất
Đặc biệt54232
Giải nhất25908
Giải nhì2362336836
Giải ba361738543413354
414697613024489
Giải tư7613093174692485
Giải năm582208561896
807741134624
Giải sáu828606006
Giải bảy05297607
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
05 6 6 7 8
13 3
22 3 4 8 9
30 1 2 4 6
4
54 6
69 9
73 6 7
85 9
96
LotoĐuôi
30
31
2 32
1 1 2 73
2 3 54
0 85
0 0 3 5 7 96
0 77
0 28
2 6 6 89
Đặc biệt19747
Giải nhất36897
Giải nhì5233858777
Giải ba480485851957844
183543016542681
Giải tư1696888001596349
Giải năm836180292755
939734220364
Giải sáu368843762
Giải bảy64714749
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
19
22 9
38
43 4 7 7 8 9 9
54 5 9
61 2 4 4 5 8
71 7
80 1
96 7 7
LotoĐuôi
80
6 7 81
2 62
43
4 5 6 64
5 65
96
4 4 7 9 97
3 4 68
1 2 4 4 59
Đặc biệt07696
Giải nhất05052
Giải nhì3016369705
Giải ba973948266327996
191160920585254
Giải tư0137429788115555
Giải năm113316646194
511115365086
Giải sáu368494493
Giải bảy70033684
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
03 5 5
11 1 6
2
33 6 6 7
4
52 4 5
63 3 4 8
70
84 6
93 4 4 4 6 6 7
LotoĐuôi
70
1 11
52
0 3 6 6 93
5 6 8 9 9 94
0 0 55
1 3 3 8 9 96
3 97
68
9
Đặc biệt96045
Giải nhất92206
Giải nhì8271989221
Giải ba003789338444460
780771446204857
Giải tư5402755951967398
Giải năm744105787326
210161025076
Giải sáu784097225
Giải bảy69996483
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
01 2 2 6
19
21 5 6
3
41 5
57 9
60 2 4 9
76 7 8 8
83 4 4
96 7 8 9
LotoĐuôi
60
0 2 41
0 0 62
83
6 8 84
2 45
0 2 7 96
5 7 97
7 7 98
1 5 6 99
Đặc biệt60347
Giải nhất72943
Giải nhì5250063708
Giải ba290812883914561
098230209444851
Giải tư7678501586601068
Giải năm087187478892
821747666409
Giải sáu373543017
Giải bảy04784887
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
00 4 8 9
15 7 7
23
39
43 3 7 7 8
51
60 1 6 8
71 3 8 8
81 7
92 4
LotoĐuôi
0 60
5 6 7 81
92
2 4 4 73
0 94
15
66
1 1 4 4 87
0 4 6 7 78
0 39
Đặc biệt22191
Giải nhất97112
Giải nhì4088839940
Giải ba395007305614865
948398528196191
Giải tư1620073128256430
Giải năm360295781397
367148517642
Giải sáu954016641
Giải bảy15596452
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
00 2
12 5 6
20 5
30 1 9
40 1 2
51 2 4 6 9
64 5
71 8
81 8
91 1 7
LotoĐuôi
0 2 3 40
3 4 5 7 8 9 91
0 1 4 52
3
5 64
1 2 65
1 56
97
7 88
3 59