Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi - KQXSQNI

Xổ số Quảng Ngãi 27/05/2023

G8 35
G7 763
G6 8741 8081 5381
G5 9422
G4 95800 65365 15347
70311 42389 45228 55569
G3 38138 31609
G2 95708
G1 11954
ĐB 646084
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 8;9;
1 1;
2 2;8;
3 8;
4 1;7;
5 4;
6 3;5;9;
7
8 1;1;4; 9;
9

Xổ số Quảng Ngãi 20/05/2023

G8 74
G7 713
G6 5576 7811 8493
G5 2573
G4 17459 37338 45789
41810 64771 08293 31909
G3 56167 31318
G2 22013
G1 38858
ĐB 632279
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 1;3;3;8;
2
3 8;
4
5 8;9;
6 7;
7 1;3;6;9;
8 9;
9 3;3;

Xổ số Quảng Ngãi 13/05/2023

G8 19
G7 998
G6 0941 5293 1634
G5 5305
G4 84897 62820 34370
56270 60062 08080 01849
G3 38785 33230
G2 74780
G1 30487
ĐB 767453
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1
2
3 4;
4 1;9;
5 3;
6 2;
7
8 5;7;
9 3;7;8;

Xổ số Quảng Ngãi 06/05/2023

G8 12
G7 645
G6 1494 7603 9137
G5 0689
G4 71955 32807 55191
32520 91180 60052 08407
G3 69223 94479
G2 56321
G1 89549
ĐB 231333
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 3;7;7;
1
2 1;3;
3 3; 7;
4 5;9;
5 2;5;
6
7 9;
8 9;
9 1;4;