Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi - KQXSQNI

Xổ số Quảng Ngãi 23/10/2021

G8 54
G7 380
G6 6113 5688 0236
G5 4192
G4 02528 25697 25663
66961 39279 75055 95045
G3 37481 50925
G2 32289
G1 99072
ĐB 218577
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;
2 5;8;
3 6;
4 5;
5 5;
6 1;3;
7 2;7; 9;
8 1;8;9;
9 2;7;

Xổ số Quảng Ngãi 16/10/2021

G8 47
G7 821
G6 6649 1014 6475
G5 4517
G4 44776 00381 43624
05302 18289 06624 78135
G3 61234 16212
G2 36832
G1 01223
ĐB 734920
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 2;4;7;
2 1;3;4;4;
3 2;4;5;
4 9;
5
6
7 5;6;
8 1;9;
9

Xổ số Quảng Ngãi 09/10/2021

G8 91
G7 004
G6 4891 5276 5735
G5 0883
G4 77961 38295 20552
92009 87937 24690 07503
G3 42478 60457
G2 66422
G1 14043
ĐB 418231
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;9;
1
2 2;
3 1; 5;7;
4 3;
5 2;7;
6 1;
7 6;8;
8 3;
9 1;5;

Xổ số Quảng Ngãi 02/10/2021

G8 98
G7 820
G6 7731 1902 4187
G5 8774
G4 22919 49218 81091
42476 44904 87180 95408
G3 51709 07966
G2 63262
G1 85661
ĐB 270910
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;8;9;
1 8;9;
2
3 1;
4
5
6 1;2;6;
7 4;6;
8 7;
9 1;